hlavicka

Výsledky voleb 2014

Výsledky voleb 2014 je možné stahnout ZDE pdf

Výsledky voleb 2010 je možné stahnout ZDE pdf


Historie Starostů

2014
Volby 11. října 2014 v podstatě potvrdily předchozí stav a dobrou správu obcí v uplynulém období. Sedmičlenné zastupitelstvo vyměnilo dva členy. Odešla paní Čiperová a pan Hajíček. Nově byl zvolen Petr Růžička a Jitka Králová. Za starostu byl potvrzen dosavadní starosta pan Josef Drn a místostarostkou paní Růžena Jindrová.

2010
Volby 15. října 2010 byly ve znamení změn – do sedmičlenného zastupitelstva byly zvoleni nově 3 ženy, Hana Čiperová, Anna Jindrová a Růžena Jindrová a tím se obměnila téměř polovina zastupitelstva. Odešel Miroslav Krebs (místostarosta), Jan Novák a Václav Nekola (starosta). Za starostu obce byl zvolen pan Josef Drn ze Štipoklas č. 21 a místostarostou paní Růžena Jindrová.

2006
Volby 20.10.2006 přinesly setrvalý stav z předchozího období – starosta obce opět Václav Nekola a místostarosta Miroslav Krebs.

2002
Po volbách konaných 2. listopadu 2002 bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, které opět vedl jako starosta Václav Nekola a místostarostou byl nově zvolen Miroslav Krebs.

2000
Mimořádné volby 20.ledna 2000, ve kterých bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, vedl po zvolení jako starosta pan Václav Nekola a místostarostka nově paní Jaroslava Lišková.

1998
V řádných již třetích volbách byla starostkou obce dále paní Hana Čiperová a místostarosta pan Václav Nekola.

1994
V listopadu 1994 proběhly druhé komunální volby. Nové sedmičlenné zastupitelstvo zvolilo první starostku v obci, paní Hanu Čiperovou z Dolních Kněžeklad č. 19.

1990
Po volbách, které proběhly 24.11.1990 jsme se s názvem Obec Horní Kněžeklady odloučily od MNV Žimutice. Prvním starostou nově obnovené obce byl zvolen pan Karel Bouchal ze Štipoklas č.13. Místnost pro novou obecní úřadovnu uvolnili mládežníci v budově kulturního domu, knihovny a požární zbrojnice v Horních Kněžekladech.

1976
MNV Štipoklasy bez osady Bzí připojen k MNV Žimutice vedeným předsedou Josefem Tichým z Tuchonic č. 34 až do konce roku 1990.

1964
Od roku 1964 byl předsedou MNV Jaroslav Lukášek ze Bzí č. 16 až do roku 1976.

1961
Dále v roce 1961 František Novák ze Bzí.

1960
Dalším předsedou v roce 1960 byl Jan Jirsa, ředitel Obecné školy na Modré Hůrce.

1957
Po volbách roku 1957 byly k MNV Štipoklasy připojeny i osady Bzí, Modrá Hůrka a Pořežanky a předsedou MNV byl zvolen František Cirhan z Horních Kněžeklad č. 12.

1949
Od 1. února 1949 přebírá úřad po rezignaci František Hajný z Horních Kněžeklad č. 19. Obec nese název Obec Štipoklasy a do naší obce byl zaveden telefon k předsedovi MNV Štipoklasy.

1945 po válce
Ve volbách roku 1945 byl předsedou MNV zvolen Antonín Bečvář z Horních Kněžeklad.

1945 - válka
Ve správě obce se vystřídalo několik starostů. Posledním starostou byl do roku 1945 Jan Srnec z Dolních Kněžeklad č. 18.

1907
První starosta místní politické obce a to již od roku 1907 byl Josef Slípka - rolník z Horních Kněžeklad č. 1.SEO-servis SEO optimalizace Horní Kněžeklady © 2011 Skupina ČEZ Mapa stránek

cez