hlavicka

Výsledky voleb

Výsledky voleb 2022 je možné stahnout ZDE pdf

Výsledky voleb 2018 je možné stahnout ZDE pdf

Výsledky voleb 2014 je možné stahnout ZDE pdf

Výsledky voleb 2010 je možné stahnout ZDE pdf


Historie Starostů

2022
Ve volbách 23. října 2022 došlo k obměně dvou členů zastupitelstva. Odešla paní Růžena Jindrová a pan Jan Filip, jako dlouholetí členové zastupitelstva. Nově zvolena byla paní Jitka Jindrová a Mgr. Tomáš Drn. Starostou byl opakovaně zvolen pan Josef Drn a místostarostkou byla nově zvolena Ing. Jitka Králová.

2018
Volby 6. října 2018 v zcela potvrdily předchozí stav a většinový souhlas se správou obce v uplynulých dvou obdobích. Sedmičlenné zastupitelstvo zůstalo nezměněno. Za starostu byl potvrzen dosavadní starosta pan Josef Drn a místostarostkou paní Růžena Jindrová.

2014
Volby 11. října 2014 v podstatě potvrdily předchozí stav a dobrou správu obcí v uplynulém období. Sedmičlenné zastupitelstvo vyměnilo dva členy. Odešla paní Čiperová a pan Hajíček. Nově byl zvolen Petr Růžička a Jitka Králová. Za starostu byl potvrzen dosavadní starosta pan Josef Drn a místostarostkou paní Růžena Jindrová.

2010
Volby 15. října 2010 byly ve znamení změn – do sedmičlenného zastupitelstva byly zvoleni nově 3 ženy, Hana Čiperová, Anna Jindrová a Růžena Jindrová a tím se obměnila téměř polovina zastupitelstva. Odešel Miroslav Krebs (místostarosta), Jan Novák a Václav Nekola (starosta). Za starostu obce byl zvolen pan Josef Drn ze Štipoklas č. 21 a místostarostou paní Růžena Jindrová.

2006
Volby 20.10.2006 přinesly setrvalý stav z předchozího období – starosta obce opět Václav Nekola a místostarosta Miroslav Krebs.

2002
Po volbách konaných 2. listopadu 2002 bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, které opět vedl jako starosta Václav Nekola a místostarostou byl nově zvolen Miroslav Krebs.

2000
Mimořádné volby 20.ledna 2000, ve kterých bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, vedl po zvolení jako starosta pan Václav Nekola a místostarostka nově paní Jaroslava Lišková.

1998
V řádných již třetích volbách byla starostkou obce dále paní Hana Čiperová a místostarosta pan Václav Nekola.

1994
V listopadu 1994 proběhly druhé komunální volby. Nové sedmičlenné zastupitelstvo zvolilo první starostku v obci, paní Hanu Čiperovou z Dolních Kněžeklad č. 19.

1990
Po volbách, které proběhly 24.11.1990 jsme se s názvem Obec Horní Kněžeklady odloučily od MNV Žimutice. Prvním starostou nově obnovené obce byl zvolen pan Karel Bouchal ze Štipoklas č.13. Místnost pro novou obecní úřadovnu uvolnili mládežníci v budově kulturního domu, knihovny a požární zbrojnice v Horních Kněžekladech.

1976
MNV Štipoklasy bez osady Bzí připojen k MNV Žimutice vedeným předsedou Josefem Tichým z Tuchonic č. 34 až do konce roku 1990.

1964
Od roku 1964 byl předsedou MNV Jaroslav Lukášek ze Bzí č. 16 až do roku 1976.

1961
Dále v roce 1961 František Novák ze Bzí.

1960
Dalším předsedou v roce 1960 byl Jan Jirsa, ředitel Obecné školy na Modré Hůrce.

1957
Po volbách roku 1957 byly k MNV Štipoklasy připojeny i osady Bzí, Modrá Hůrka a Pořežanky a předsedou MNV byl zvolen František Cirhan z Horních Kněžeklad č. 12.

1949
Od 1. února 1949 přebírá úřad po rezignaci František Hajný z Horních Kněžeklad č. 19. Obec nese název Obec Štipoklasy a do naší obce byl zaveden telefon k předsedovi MNV Štipoklasy.

1945 po válce
Ve volbách roku 1945 byl předsedou MNV zvolen Antonín Bečvář z Horních Kněžeklad.

1945 - válka
Ve správě obce se vystřídalo několik starostů. Posledním starostou byl do roku 1945 Jan Srnec z Dolních Kněžeklad č. 18.

1907
První starosta místní politické obce a to již od roku 1907 byl Josef Slípka - rolník z Horních Kněžeklad č. 1.SEO-servis SEO optimalizace Horní Kněžeklady © 2011 Skupina ČEZ Mapa stránek

cez      cez        Temelín